Connecting Knowledge, Following success

Việc xin visa ra sao ?

Việc xin VISA và cấp VISA đối với sự tư vấn của công ty Du học Việt Star là hoàn toàn miễn phí.

Thủ tục xin VISA như sau :

  • Passport,
  • Đơn xin cấp visa,
  • Giấy phép nhập cảnh vào Nhật Bản,
  • Giấy báo nhập học của trường đã đăng ký,
  • 1 tấm hình 4x6.
  • Khi xin visa, các bạn chỉ cần nộp những hồ sơ cần thiết tại Đại Sứ Quán hay Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Việt Nam. Cơ quan này sẽ nhận hồ sơ của bạn mà không phải phỏng vấn gì và sẽ hẹn bạn đến nhận visa sau một tuần. .
  • Phí xin visa chỉ  640.000 đ.
  • Khi các bạn đã nhận được Giấy phép nhập cảnh vào Nhật Bản thì có đến 99,99% các bạn sẽ nhận được VISA.