Connecting Knowledge, Following success

Thời gian học tiếng Nhật bao lâu để thi chứng chỉ N1, N2, N3, N4, N5

Thời gian học tiếng Nhật để đạt 1 trong 5 chứng chỉ mà các tổ chức của Nhật Bản cấp như sau:

           +  Cấp độ N5 học khoảng 3 đến 5 tháng
           +  Cấp độ N4 học khoảng 1,5 năm
           +  Cấp độ N3 học khoảng 3,5 năm
           +  Cấp độ N2 học khoảng 5,5 năm
           +  Cấp độ N1 học khoảng 7 năm

Với những ai muốn du học tại Nhật thì chỉ cần thi đạt cấp độ thấp nhất là N5 hay học tiếng Nhật 150 tiết là được.

Vậy người muốn đạt trình độ cao nhất trong tiếng Nhật mà không phải mất thời gian nhiều, chỉ cần sang Nhật Bản học từ 1 đến 2 năm là hoàn thành.