Connecting Knowledge, Following success

Quy trình các bước hoàn thiện hồ sơ và thụ lý hồ sơ du học

Quy trình các bước hoàn thiện hồ sơ và thụ lý hồ sơ du học.

Bước 1 : Nộp các giất tờ liên quan đến cá nhân học viên cho Việt Star ( nếu học  viên chưa có giấy tờ đầy đủ thủ tục thì liên lạc với công ty để được trợ giúp).

Bước 2 : Công ty liên lạc với các trường và hẹn ngày phỏng vấn. Học viên sẽ phải trải qua buổi phỏng vấn của trường bao gồm thi viết và trả lời câu hỏi.

Bước 3 : Sau khi học viên đỗ phỏng vấn, học viên tiến hành hoàn thiện thủ tục hồ sơ.

Bước 4 : Đối với du học Nhật Bản : Trường nộp hồ sơ của học viên lên Sở lưu trú Nhật Bản  xin giấy chứng nhận tư cách lưu trú. Trướng sẽ gửi văn bản thông báo đang thụ lý hồ sơ tại Sở lưu trú.

          Đối với du học Hàn Quốc : Trường gửi thư mời nhập học của học viên để bổ sung vào hồ sơ nộp Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Bước 5 : Đối với du học Nhật Bản : Sở lưu trú thông báo kết quả học viên có “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú”

          Đối với du học Hàn Quốc : Đại sứ quán hàn Quốc tại Việt Nam thông báo kết quả học viên đỗ visa.

Bước 6 : Đối với du học Nhật Bản : Trường gửi bản photo “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” và “Giấy yêu cầu nộp học phí”. Học viên tiến hành chuyển tiền nộp học phí sang trường ( học viên có thể ủy quyền cho công ty nộp hộ )

Bước 7 : Đối với du học Nhật Bản : Trường gửi về “Giấy báo nhập học”, “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” ( bản gốc ) , “Giấy hướng dẫn đến Nhật Bản” .

Bước  8 : Đối với du học Nhật Bản : Công ty tư vấn du học Việt star nộp hồ sơ xin Visa cho học viên tại Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. HCM hoặc Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.

Bước  9 : Đối với du học Nhật Bản : đợi lấy Visa ( khoảng 3-5 ngày làm việc )

Bước 10 : Học viên liên lạc với công ty tư vấn du học Việt Star và nhà trường ngày dự định đến Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bước 11 : Học viên đến Nhật Bản, Hàn Quốc – Làm thủ tục nhập học.

Bước 12 : Chính thức nhập học

Bước 13 : Nếu học viên có nhu cầu muốn đi làm thêm thì có thể xin giấy chứng nhận sinh hoạt ngoại khóa của trường cấp để đi làm thêm.