Connecting Knowledge, Following success

Hồ sơ và thủ tục du học

ĐIỀU KIỆN DU HỌC:

  • Cách học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp PTTH trở lên
  • Có trình độ tiếng Nhật sơ cấp
  • Có đủ điều kiện tài chính để học tập

    CÁC BƯỚC DU HỌC:
  • Xác định rõ mục đích du học, thời gian học, ngành học, tìm hiểu thông tin về trường mình muốn học, thời gian nhập học.
  • Chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ cần thiết cho việc du học. Học tiếng Nhật, tham dự kỳ thi đầu vào của các trường tại Việt Nam. chuẩn bị kinh phí, lấy visa, lên đường.